Nice Centrala sterująca MCA2

Płyta sterująca MCA2 jest elementem centrali sterującej MC424 wysterowującej napędy Nice Wingo 24V Podstawowe funkcje: • inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie) • diody LED sygnalizują włączone funkcje • zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy czasu otwierania, itp. • programowalny czas pauzy • zabezpieczenie przeciążeniowe • wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki) • zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania • złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS • fotokomórki typu BF/EPM/F210/FT210